CHO THUÊ VĂN PHÒNG - KHO

Siêu thị Thành Đô tại 352 Giải Phóng - phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội cho thuê văn phòng - kho bãi những khu vực sau :

STT Vị trí Diện tích (m2) Ghi chú
1 Tầng 2 cuối nhà B 88  
2 Tầng 2 nhà B 20  
3 Tầng 2 nhà BHLĐ 18  
4 Tầng 1 nhà B 55  
5 Tầng 1 nhà B 158  
6 Tầng 1 nhà Vietsea 43  
7 Tầng 2 nhà B 102 Tháng 5 khách trả
8 Tầng 3 nhà B 34 Tháng 5 khách trả
9 Tầng 3 nhà B 40 Tháng 5 khách trả