CHO THUÊ VĂN PHÒNG - KHO

Siêu thị Thành Đô tại 352 Giải Phóng - phường Phương Liệt - Quận Thanh Xuân - Hà Nội cho thuê văn phòng - kho bãi những khu vực sau :

STT Vị trí Diện tích (m2) Ghi chú
1 Tầng 2 cuối nhà B 88  
2 Tầng 2 nhà B 20  
3 Tầng 2 nhà BHLĐ 18  
4 Tầng 1 nhà B 55  
5 Tầng 1 nhà B 158  
6 Tầng 1 nhà Vietsea 43  
7 Tầng 2 nhà B 102 Tháng 5 khách trả
8 Tầng 3 nhà B 34 Tháng 5 khách trả
9 Tầng 3 nhà B 40 Tháng 5 khách trả

 

CHO THUÊ VĂN PHÒNG - KHO

Tầng 1 : Diện tích                                             25m2

Tầng 2 : 1 phòng diện tích                                 38m2

Tầng 3 : Phòng 304 diện tích                             60m2

             Phòng 305 diện tích                             40m2

             Phòng 306 diện tích                              28m2

             Phòng 307 diện tích                              10m2

Địa chỉ : số 352 Giải Phóng - Thanh Xuân - Hà Nội

Thỏa thuận liên hệ Mr.Tiến : 0913.593.0555 - 086.842.9088