Hệ thống siêu thị do Thành Đô trực tiếp điều hành

Siêu thị 27 Lạc trung

Địa chỉ: 27 Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
SDT: 04.36363900 - 0965.005.916(Mr.Thủy)
 • Ngành thời trang: 0977.550.295(Ms.Thủy) - 01665.168.592(Ms.Trang)
 • Ngành gia dụng: 01667.073.046(Ms.Hằng)
 • Ngành bách hóa: 0988.058.286(Ms.Linh) - 0976.277.000(Ms.Hòa)
 • Ngành thực phẩm: 01674.256.911(Ms.Giang) - 0989.093.708(Ms.Hoa)
 • Ngành mỹ phẩm: 0982.122.748(Ms.Phương) - 01662.721.353(Ms.Thúy)

Siêu thị 352 Giải phóng

Địa chỉ: 352 đường Giải phóng, Thanh Xuân, Hà Nội.
SDT: 0913.299.737(Mr.Dụng)
 • Ngành thời trang: 01686.488.450(Ms.Nhung) - 0977.591.066(Ms.Hà) 0984.467.758(Ms.Hằng) - 0977.917.609(Ms.Nga) 0962.451.953(Ms.Ngân) - 0979.577.765(Ms.Nhàn)
 • Ngành gia dụng: 01666.934.465(Ms.Ba) - 0976.124.862(Ms.Thủy)
 • Ngành bách hóa: 0979.940.926((Ms.yến)) - 0987.948.916(Ms.Lan Anh)
 • Ngành thực phẩm: 0972.280.035(Ms.Quỳnh) - 01679.030.436(Ms.Chi)
 • Ngành mỹ phẩm: 0975.871.798(Ms.Ninh) - 0961.213.362(Ms.Lơ)

Siêu thị 96 Phai Vệ - TP Lạng Sơn

Địa chỉ: 96 Phai Vệ , TP Lạng Sơn, Lạng Sơn.
SDT: 02.53876508 - 0904.414.888(Mr.Tài) - 01256.660.668(Mr.Hưng)
 • Ngành thời trang: 01689.931.528(Ms.Huệ) - 01664.174.898(Ms.Hương) 0987.819.980(Ms.Lệ) - 0968.036.539(Ms.Thư)
 • Ngành gia dụng: 0973.740.181(Mr.Thu) - 097.770.645(Ms.Hằng)
 • Ngành bách hóa: 0977.642.169(Ms.Tuyết)
 • Ngành thực phẩm: 0989.550.096(Ms.Liệu) - 0949.065.760(Ms.Lan) 0912.911.636(Ms.Huyền)
 • Ngành mỹ phẩm: 0949.219.256(Ms.Hằng) - 0989.737.900(Nhình)
 • Ngành điện tử: 0973.556.335(Mr.Hùng)

Siêu thị 306 Hồ Tùng Mậu

Địa chỉ: 306 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội.
SDT: 0988.158.257(Mr.Hà) - 0986.252.556(Ms.Tình)
 • Ngành thời trang: 0966.848.972(Ms.Hiền) - 0965.016.566(Ms.Quỳnh) 0162.674.2186(Ms.Lý) - 0987.512.168(Ms.Khuyên) 0988.363.151(Ms.Vân)
 • Ngành gia dụng: 01674.597.181(Ms.Phương) - 01669.947.973(Ms.Thắm)
 • Ngành bách hóa: 976.594.316(Ms.Hiền) - 01644.128.626(Ms.Lan)
 • Ngành thực phẩm: 0975.218.330(Ms.Nội) - 01633.093.854(Ms.Liễu) 0983.137.390(Ms.Ngần)
 • Ngành mỹ phẩm: 0975.570.784(Ms.Oanh) - 0963.843.259(Ms.Hòa)

Các hệ thống siêu thị khác

 • Siêu thị 886 Láng: 866 Đường Láng, Hà Nội. - 0961.071.813(Mr.Nhật)
  Ngành thời trang: 0912.947.151(Ms.Thủy)
  Các ngành khác: 01664.841.083(Ms.Thơm)
 • Siêu thị Bắc Sơn, Lạng sơn: 21 Bắc Sơn, Vĩnh Trại, Lạng Sơn - 02.53839886 - 0919.920.636(Ms.Vân)
 • Siêu thị 57 Nguyễn An Ninh: 57 Nguyễn An Ninh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội - 01658.545.500(Ms.Hạnh) - 0919.007488(Ms.Tuyết)
 • Siêu thị Hường Hà: Hường hà, Lạng sơn -02.53873551 - 0918.002.366(Ms.Triều)
 • Siêu thị Quan Nhân:23 Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội - 01686.748.209(Ms.Kim) - 01626.030.637(Ms.Hà)
 • Siêu thị 193 Vinh Hưng:193 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội - 0983.275.943 - 984.585.136(Mr.Hưng) - 973.811.936(Ms.Hà)