Thanh toán

Thông tin nhận hàng

Hình thức vận chuyển

Hình thức thanh toán

Số tài khoản hưởng thụ

ACB

Số tài khoản: 0570.110.668.668

Tên chủ tài khoản: VI THỊ HUYỀN

Ngân hàng MB Bank

Chi nhánh Hoàn KIếm Hà Nội

Giỏ hàng của bạn

Tổng tiền 240.000đ
Phí vận chuyển 12.000đ

Khuyến mãi

Thành tiền 252.000đ
0