THỰC PHẨM

Xúc xích Everyday heo, 25gx10/20

Xúc xích Everyday heo, 25gx10/20

26,000Đ 26,000Đ 0%
Xúc xích bò 40gx5 200g 20/T

Xúc xích bò 40gx5 200g 20/T

27,500Đ 27,500Đ 0%
Xúc xích bò 400g/10 bó 11265

Xúc xích bò 400g/10 bó 11265

51,500Đ 51,500Đ 0%
Xúc xích heo 400g/10 bó 11264

Xúc xích heo 400g/10 bó 11264

49,800Đ 49,800Đ 0%
Xúc xích bò 350g

Xúc xích bò 350g

43,500Đ 43,500Đ 0%
Xúc xích heo 350g

Xúc xích heo 350g

42,500Đ 42,500Đ 0%
Xúc xích Funny Vissan 500g/10

Xúc xích Funny Vissan 500g/10

40,000Đ 40,000Đ 0%
Xúc xích Roma Đức Việt 500g

Xúc xích Roma Đức Việt 500g

40,400Đ 40,400Đ 0%
Xúc xích Mỹ Đức Việt 500g

Xúc xích Mỹ Đức Việt 500g

55,000Đ 55,000Đ 0%
Xúc xích Mỹ Đức Việt 200g

Xúc xích Mỹ Đức Việt 200g

23,000Đ 23,000Đ 0%
Xúc xich Lucky Vissan  8 cây 500g

Xúc xich Lucky Vissan 8 cây 500g

65,000Đ 65,000Đ 0%
Tôm tẩm bột Popcorn 250g/20

Tôm tẩm bột Popcorn 250g/20

102,000Đ 102,000Đ 0%
Tôm viên Thaibifood 500g

Tôm viên Thaibifood 500g

74,000Đ 74,000Đ 0%
Chả cốm An Thái 300g

Chả cốm An Thái 300g

48,800Đ 48,800Đ 0%
Chả tôm An Thái 300g

Chả tôm An Thái 300g

48,200Đ 48,200Đ 0%
Chả cua Hoàng Gia 300g/50

Chả cua Hoàng Gia 300g/50

55,000Đ 55,000Đ 0%
Chả mực Hoàng Gia 200g/50

Chả mực Hoàng Gia 200g/50

56,000Đ 56,000Đ 0%
Bò viên Thaibifood 500g

Bò viên Thaibifood 500g

83,800Đ 83,800Đ 0%
Bò viên Thaibifood 200g

Bò viên Thaibifood 200g

38,800Đ 38,800Đ 0%
Há cảo tôm Jumbo 300g/20

Há cảo tôm Jumbo 300g/20

78,000Đ 78,000Đ 0%
Sủi cảo tôm HaiThanh 200g/20

Sủi cảo tôm HaiThanh 200g/20

51,000Đ 51,000Đ 0%
Tôm viên Thaibifood 200g

Tôm viên Thaibifood 200g

33,400Đ 33,400Đ 0%
Xôi chiên phồng visan 500g

Xôi chiên phồng visan 500g

33,500Đ 33,500Đ 0%
Chả giò rế Hạ Long 430g/24

Chả giò rế Hạ Long 430g/24

38,200Đ 38,200Đ 0%
Mực viên Minh Tiến 400g

Mực viên Minh Tiến 400g

69,500Đ 69,500Đ 0%
Chạo cá Minh Tiến 300g

Chạo cá Minh Tiến 300g

48,000Đ 48,000Đ 0%
Há cảo vissan 250g

Há cảo vissan 250g

25,000Đ 25,000Đ 0%
Bắp rang Sulit vị sữa 100g

Bắp rang Sulit vị sữa 100g

14,500Đ 14,500Đ 0%
Hạt bí Tân Việt gói 400g/30

Hạt bí Tân Việt gói 400g/30

73,600Đ 73,600Đ 0%
Quả macca Minh Việt gói 500g/12

Quả macca Minh Việt gói 500g/12

199,000Đ 199,000Đ 0%
Quả macca Minh Việt gói 300g/24

Quả macca Minh Việt gói 300g/24

118,000Đ 118,000Đ 0%
Quả macca Minh Việt hộp 400g/24

Quả macca Minh Việt hộp 400g/24

165,000Đ 165,000Đ 0%
Hạt bí XK L1 350g

Hạt bí XK L1 350g

75,000Đ 75,000Đ 0%
Nho khô mỹ Raisins 200g 24/T

Nho khô mỹ Raisins 200g 24/T

34,500Đ 34,500Đ 0%
Hạt hướng dương đen 400g

Hạt hướng dương đen 400g

24,500Đ 24,500Đ 0%
Nho xanh gói 400g

Nho xanh gói 400g

30,000Đ 30,000Đ 0%
Nho khô mỹ Raisins 250g 24/T

Nho khô mỹ Raisins 250g 24/T

42,000Đ 42,000Đ 0%
Mít sấy Vinamit 150g/30

Mít sấy Vinamit 150g/30

40,000Đ 40,000Đ 0%
Trái cây Hoàng Gia 500g/10

Trái cây Hoàng Gia 500g/10

54,500Đ 54,500Đ 0%
Trái cây Hoàng Gia 250g/20

Trái cây Hoàng Gia 250g/20

28,500Đ 28,500Đ 0%
Mít sấy Hoàng Gia 250g/20

Mít sấy Hoàng Gia 250g/20

56,000Đ 56,000Đ 0%
Mít sấy Hoàng Gia 150g/30

Mít sấy Hoàng Gia 150g/30

36,500Đ 36,500Đ 0%
Mít sấy vinamit 500g/10

Mít sấy vinamit 500g/10

113,000Đ 113,000Đ 0%
Mít sấy Vinamít 210g/20

Mít sấy Vinamít 210g/20

54,500Đ 54,500Đ 0%
Trái cây sấy vinamit 500g 10/T

Trái cây sấy vinamit 500g 10/T

101,000Đ 101,000Đ 0%
Trái cây sấy Vinamit 250g/20

Trái cây sấy Vinamit 250g/20

53,500Đ 53,500Đ 0%
Khoai lang Vinamit 250g 20/T

Khoai lang Vinamit 250g 20/T

45,000Đ 45,000Đ 0%
Mít sấy vinamit  100g/40

Mít sấy vinamit 100g/40

27,500Đ 27,500Đ 0%
Mít sấy Hoà phát 230g/20

Mít sấy Hoà phát 230g/20

52,500Đ 52,500Đ 0%
Trái cây sấy Vinamít 100g/40

Trái cây sấy Vinamít 100g/40

22,500Đ 22,500Đ 0%
0