TRÀ

Trà bảo long hoa sen  HT100g/12

Trà bảo long hoa sen HT100g/12

69,000Đ 69,000Đ 0%
Cà gai leo hòa tan 150g Sadu

Cà gai leo hòa tan 150g Sadu

115,000Đ 115,000Đ 0%
Matcha trà sữa Darkmark 300g/28

Matcha trà sữa Darkmark 300g/28

50,300Đ 50,300Đ 0%
Trà tan Bảo Bảo 20 túi/hộp

Trà tan Bảo Bảo 20 túi/hộp

86,500Đ 86,500Đ 0%
Trà sữa Matcha Cozy 306g/30

Trà sữa Matcha Cozy 306g/30

42,500Đ 42,500Đ 0%
Trà Cozy Ice tea đào 324g 30/T

Trà Cozy Ice tea đào 324g 30/T

28,000Đ 28,000Đ 0%
Trà Tân Cương TC05 100g

Trà Tân Cương TC05 100g

40,000Đ 40,000Đ 0%
Trà Tân Cương TC02 500g - Như Ý

Trà Tân Cương TC02 500g - Như Ý

125,000Đ 125,000Đ 0%
Trà Hoa cúc Đại Gia 30g TR013

Trà Hoa cúc Đại Gia 30g TR013

19,000Đ 19,000Đ 0%
Trà Actiso 2g x100 /70

Trà Actiso 2g x100 /70

85,000Đ 85,000Đ 0%
Trà Janaka 20gói x2 50/T

Trà Janaka 20gói x2 50/T

32,500Đ 32,500Đ 0%
Trà Bogatra  20 gói x2g 50/T

Trà Bogatra 20 gói x2g 50/T

32,000Đ 32,000Đ 0%
Trà Cozy hương sen 50g 18/T

Trà Cozy hương sen 50g 18/T

25,500Đ 25,500Đ 0%
Trà Cozy hương dâu 50g 18/T

Trà Cozy hương dâu 50g 18/T

31,000Đ 31,000Đ 0%
Trà Dilmah đào 20bags 30g/12

Trà Dilmah đào 20bags 30g/12

39,000Đ 39,000Đ 0%
Trà Dilmah dâu 20bags 30g/12

Trà Dilmah dâu 20bags 30g/12

39,000Đ 39,000Đ 0%
Trà khổ qua 40x1,5gr  Tuấn Anh

Trà khổ qua 40x1,5gr Tuấn Anh

43,500Đ 43,500Đ 0%
Trà Atiso túi Tuấn Anh 200g

Trà Atiso túi Tuấn Anh 200g

65,000Đ 65,000Đ 0%
Trà Cozy hương nhài 50g 18/T

Trà Cozy hương nhài 50g 18/T

25,500Đ 25,500Đ 0%
Trà Cozy thái nguyên 50g 18/T

Trà Cozy thái nguyên 50g 18/T

25,500Đ 25,500Đ 0%
Trà Cozy Ice tea chanh 324g 30/T

Trà Cozy Ice tea chanh 324g 30/T

28,000Đ 28,000Đ 0%
Trà Đại Gia nụ vối 200g

Trà Đại Gia nụ vối 200g

29,000Đ 29,000Đ 0%
Trà tim sen 20 gói x1.5g

Trà tim sen 20 gói x1.5g

20,500Đ 20,500Đ 0%
Trà gừng Tuấn Anh 20góix1.8g

Trà gừng Tuấn Anh 20góix1.8g

20,500Đ 20,500Đ 0%
Trà sữa Nestea 8 gói x20g/24

Trà sữa Nestea 8 gói x20g/24

34,000Đ 34,000Đ 0%
Trà Oolong 200g 25/T - Đại Gia

Trà Oolong 200g 25/T - Đại Gia

103,000Đ 103,000Đ 0%
Trà Oolong 100g 50/T - Đại Gia

Trà Oolong 100g 50/T - Đại Gia

52,000Đ 52,000Đ 0%
Trà Linh Chi Tuấn Anh bé

Trà Linh Chi Tuấn Anh bé

24,500Đ 24,500Đ 0%
Trà Khổ qua 20x20g Tuấn Anh

Trà Khổ qua 20x20g Tuấn Anh

21,500Đ 21,500Đ 0%
Trà túi lọc gừng Sadu 150g

Trà túi lọc gừng Sadu 150g

83,000Đ 83,000Đ 0%
Chè sen 4.0 Kim Anh gói 100g/24

Chè sen 4.0 Kim Anh gói 100g/24

67,500Đ 67,500Đ 0%
Chè xanh 4.0 Kim Anh gói 100g/24

Chè xanh 4.0 Kim Anh gói 100g/24

57,500Đ 57,500Đ 0%
0