Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

THỊT HỘP

Heo 2 lát 150g

Heo 2 lát 150g

23,500Đ 23,500Đ 0%
Thịt lợn hấp Vissan 150g/72

Thịt lợn hấp Vissan 150g/72

24,000Đ 24,000Đ 0%
Thịt lợn hấp Hạ Long  150g

Thịt lợn hấp Hạ Long 150g

25,000Đ 25,000Đ 0%
Thịt bò hầm Vissan 150g/72

Thịt bò hầm Vissan 150g/72

33,500Đ 33,500Đ 0%
Thịt bò xay Vissan 170g

Thịt bò xay Vissan 170g

26,100Đ 26,100Đ 0%
Bò hai lát Vissan 170g/72

Bò hai lát Vissan 170g/72

28,400Đ 28,400Đ 0%
Thịt lợn xay Hạ Long 170g/48

Thịt lợn xay Hạ Long 170g/48

22,300Đ 22,300Đ 0%
Heo hầm 150g/72

Heo hầm 150g/72

27,500Đ 27,500Đ 0%
Patê thịt heo 170g/72

Patê thịt heo 170g/72

28,000Đ 28,000Đ 0%
Thịt lợn hấp Hạ Long 175g

Thịt lợn hấp Hạ Long 175g

28,500Đ 28,500Đ 0%
Thịt xay cao cấp 170g

Thịt xay cao cấp 170g

22,000Đ 22,000Đ 0%
0