Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

PHỞ ĂN LIỀN

Thuốc Nexum

Thuốc Nexum

24,000Đ 24,000Đ 0%
Postorose 2v

Postorose 2v

10,000Đ 10,000Đ 0%
Evra

Evra

205,000Đ 205,000Đ 0%
Mercilon 20mg màu hồng

Mercilon 20mg màu hồng

78,985Đ 78,985Đ 0%
Seretide 25/125 xịt GSK

Seretide 25/125 xịt GSK

220,000Đ 220,000Đ 0%
Seretide 25/50 xịt GSK

Seretide 25/50 xịt GSK

204,000Đ 204,000Đ 0%
Zentel 200NE

Zentel 200NE

15,000Đ 15,000Đ 0%
Genestron 0.75 mg

Genestron 0.75 mg

22,000Đ 22,000Đ 0%
Fugacar 500mg

Fugacar 500mg

17,500Đ 17,500Đ 0%
Regulon

Regulon

50,000Đ 50,000Đ 0%
New choice

New choice

7,500Đ 7,500Đ 0%
Fugacar 500NE Jansen

Fugacar 500NE Jansen

20,000Đ 20,000Đ 0%
Gracial H22v

Gracial H22v

156,000Đ 156,000Đ 0%
diane 35

diane 35

115,000Đ 115,000Đ 0%
Embevin

Embevin

80,000Đ 80,000Đ 0%
Vidoca

Vidoca

8,000Đ 8,000Đ 0%
Mifestad 10

Mifestad 10

10,000Đ 10,000Đ 0%
POSTINOR 2

POSTINOR 2

32,000Đ 32,000Đ 0%
tranh thai/hộp

tranh thai/hộp

10,000Đ 10,000Đ 0%
Mifeviha 10mg H1v

Mifeviha 10mg H1v

10,000Đ 10,000Đ 0%
0