Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

PATE HỘP

Pate gan hảo vị vissan 150g/72

Pate gan hảo vị vissan 150g/72

13,500Đ 13,500Đ 0%
Patê gan Seaspimex 170g/48

Patê gan Seaspimex 170g/48

25,000Đ 25,000Đ 0%
Patê gan heo vissan 170g

Patê gan heo vissan 170g

22,000Đ 22,000Đ 0%
Patê thịt heo Hạ Long  160g

Patê thịt heo Hạ Long 160g

20,500Đ 20,500Đ 0%
Măng dầm ớt  Trung Thành 800g

Măng dầm ớt Trung Thành 800g

29,000Đ 29,000Đ 0%
Măng ớt khẩu to Lạng Sơn

Măng ớt khẩu to Lạng Sơn

26,000Đ 26,000Đ 0%
Măng ớt rối to Lạng Sơn

Măng ớt rối to Lạng Sơn

24,000Đ 24,000Đ 0%
Patê gan Hạ Long  170g

Patê gan Hạ Long 170g

21,000Đ 21,000Đ 0%
0