Tất cả sản phẩm

Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

ỐNG HÚT

Cốc giấy 2.5 QX 381

Cốc giấy 2.5 QX 381

15,000Đ 15,000Đ 0%
Cốc dùng một lần 100c/dây

Cốc dùng một lần 100c/dây

33,500Đ 33,500Đ 0%
Cốc dùng 1 lần K01-190ml

Cốc dùng 1 lần K01-190ml

24,500Đ 24,500Đ 0%
Đĩa giấy to 6309

Đĩa giấy to 6309

34,500Đ 34,500Đ 0%
Đĩa giấy tý K12

Đĩa giấy tý K12

9,000Đ 9,000Đ 0%
Bát dùng 1 lần 500ml 6302

Bát dùng 1 lần 500ml 6302

28,500Đ 28,500Đ 0%
Bát dùng 1 lần 0431@

Bát dùng 1 lần 0431@

16,000Đ 16,000Đ 0%
Cốc 1 lần 205 50c 471

Cốc 1 lần 205 50c 471

24,500Đ 24,500Đ 0%
Ống hút gập

Ống hút gập

2,500Đ 2,500Đ 0%
Ly giấy 16OZ in hình 20/dây

Ly giấy 16OZ in hình 20/dây

27,000Đ 27,000Đ 0%
Đĩa giấy tý 10CM 6306

Đĩa giấy tý 10CM 6306

15,500Đ 15,500Đ 0%
Đĩa nhựa 10-20

Đĩa nhựa 10-20

13,000Đ 13,000Đ 0%
Ống hút gập màu 0059

Ống hút gập màu 0059

14,000Đ 14,000Đ 0%
Ly giấy hình 12 oz lốc 20

Ly giấy hình 12 oz lốc 20

24,000Đ 24,000Đ 0%
Ly giấy trắng 9 0z lốc50

Ly giấy trắng 9 0z lốc50

47,500Đ 47,500Đ 0%
Đĩa nhựa 20-20

Đĩa nhựa 20-20

17,000Đ 17,000Đ 0%
Đĩa nhựa 223-20

Đĩa nhựa 223-20

23,000Đ 23,000Đ 0%
0