Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

NƯỚC TRÁI CÂY

Nước 7 Up pet 390ml/24

Nước 7 Up pet 390ml/24

6,500Đ 6,500Đ 0%
Nước gạo HQ Sun-hee 500ml/20

Nước gạo HQ Sun-hee 500ml/20

25,000Đ 25,000Đ 0%
Nước Cocacola Zero 1.5L/6

Nước Cocacola Zero 1.5L/6

19,000Đ 19,000Đ 0%
Nước Ice+NGK cam chanh 500ml

Nước Ice+NGK cam chanh 500ml

6,800Đ 6,800Đ 0%
Nước ổi ép Mr.Drink 1L

Nước ổi ép Mr.Drink 1L

28,000Đ 28,000Đ 0%
Nước Cocacola chai 2.25L/12

Nước Cocacola chai 2.25L/12

21,500Đ 21,500Đ 0%
Nước cam xơ Mr.Drink 1L

Nước cam xơ Mr.Drink 1L

26,500Đ 26,500Đ 0%
Nước Mountain Dew 390ml/24

Nước Mountain Dew 390ml/24

7,000Đ 7,000Đ 0%
Trà xanh C2 chanh 500ml x6x4

Trà xanh C2 chanh 500ml x6x4

8,000Đ 8,000Đ 0%
Trà nha đam pet 360ml/24

Trà nha đam pet 360ml/24

8,000Đ 8,000Đ 0%
Trà Ô Long Tea+ Plus 350ml/24

Trà Ô Long Tea+ Plus 350ml/24

6,500Đ 6,500Đ 0%
Nước chanh dây Mr.Drink 1L

Nước chanh dây Mr.Drink 1L

28,000Đ 28,000Đ 0%
Trà Ô long Tea+ Plus 455ml/24

Trà Ô long Tea+ Plus 455ml/24

7,500Đ 7,500Đ 0%
Nước gạo Hàn Quốc 1.5L/12

Nước gạo Hàn Quốc 1.5L/12

47,000Đ 47,000Đ 0%
Nước gạo Hàn Quốc 500ml/20

Nước gạo Hàn Quốc 500ml/20

23,000Đ 23,000Đ 0%
Trà C2 hương táo 360ml/24

Trà C2 hương táo 360ml/24

6,300Đ 6,300Đ 0%
Nước Sprite pet 390ml/24

Nước Sprite pet 390ml/24

5,500Đ 5,500Đ 0%
Nước Pepsi  390ml/24

Nước Pepsi 390ml/24

6,500Đ 6,500Đ 0%
Nước 7 up Rivive 500ml/24

Nước 7 up Rivive 500ml/24

9,500Đ 9,500Đ 0%
Trà Latte HH dâu 350ml 24/T

Trà Latte HH dâu 350ml 24/T

7,800Đ 7,800Đ 0%
Nước cam ép Teppy 1L 6/T 7075

Nước cam ép Teppy 1L 6/T 7075

19,000Đ 19,000Đ 0%
Trà C2 hương chanh 360ml

Trà C2 hương chanh 360ml

6,300Đ 6,300Đ 0%
Nước Cocacola chai 1.5L/6

Nước Cocacola chai 1.5L/6

15,000Đ 15,000Đ 0%
Nước Fanta cam chai 1.5 Lít/6

Nước Fanta cam chai 1.5 Lít/6

15,000Đ 15,000Đ 0%
Nước mãng cầu Mr.Drink 1L

Nước mãng cầu Mr.Drink 1L

33,500Đ 33,500Đ 0%
Nước cam ép Mr.Drink 600ml

Nước cam ép Mr.Drink 600ml

15,000Đ 15,000Đ 0%
Nước ổi đào ép Mr.Drink 1L

Nước ổi đào ép Mr.Drink 1L

31,500Đ 31,500Đ 0%
Nước xoài ép Mr.Drink 1L

Nước xoài ép Mr.Drink 1L

33,000Đ 33,000Đ 0%
Nước Fanta cam chai 390ml/24

Nước Fanta cam chai 390ml/24

5,500Đ 5,500Đ 0%
NướcCocacola chai 390ml/24

NướcCocacola chai 390ml/24

5,500Đ 5,500Đ 0%
Nước Mirinda bình 1,5L

Nước Mirinda bình 1,5L

15,000Đ 15,000Đ 0%
Nước 7 up bình 1,5L

Nước 7 up bình 1,5L

15,000Đ 15,000Đ 0%
Nước Sprite bình 1,5L 6/T

Nước Sprite bình 1,5L 6/T

15,000Đ 15,000Đ 0%
Nước ngọt Pepsi chai 1,5L

Nước ngọt Pepsi chai 1,5L

15,000Đ 15,000Đ 0%
Nước cam ép Mr.Drink 1L

Nước cam ép Mr.Drink 1L

25,000Đ 25,000Đ 0%
Nước táo ép Mr.Drink 600ml

Nước táo ép Mr.Drink 600ml

16,500Đ 16,500Đ 0%
Mơ muối Mr.Drink 1L

Mơ muối Mr.Drink 1L

24,500Đ 24,500Đ 0%
Nước cam cà rốt Mr.Drink 1L

Nước cam cà rốt Mr.Drink 1L

27,500Đ 27,500Đ 0%
Nước cam xơ Mr.Drink 600ml

Nước cam xơ Mr.Drink 600ml

16,500Đ 16,500Đ 0%
Nước chanh dây Mr.Drink 600ml

Nước chanh dây Mr.Drink 600ml

16,500Đ 16,500Đ 0%
Nước ổi ép Mr.Drink 600ml

Nước ổi ép Mr.Drink 600ml

16,800Đ 16,800Đ 0%
Chanh muối Mr.Drink 600ml

Chanh muối Mr.Drink 600ml

15,000Đ 15,000Đ 0%
Nước táo ép 1L Mr.Drink

Nước táo ép 1L Mr.Drink

26,500Đ 26,500Đ 0%
Nướcchanh ép Mr.Drink 600ml

Nướcchanh ép Mr.Drink 600ml

15,000Đ 15,000Đ 0%
Nước chanh ép Mr.Drink 1L

Nước chanh ép Mr.Drink 1L

25,000Đ 25,000Đ 0%
Trà sữa Cozy matcha 225ml/24

Trà sữa Cozy matcha 225ml/24

9,000Đ 9,000Đ 0%
0