MỲ CHÍNH

Mì chính Ajinomoto 140g/80

Mì chính Ajinomoto 140g/80

11,000Đ 11,000Đ 0%
Mì chính Miwon 2Kg /6

Mì chính Miwon 2Kg /6

103,500Đ 103,500Đ 0%
Mì chính Ajinomoto 1,8kg 10/T

Mì chính Ajinomoto 1,8kg 10/T

107,000Đ 107,000Đ 0%
Mì chính Vedan 454g LM/40

Mì chính Vedan 454g LM/40

25,000Đ 25,000Đ 0%
Mì chính Ajinomoto 1kg/12

Mì chính Ajinomoto 1kg/12

63,500Đ 63,500Đ 0%
Mì chính Ajinomoto 454g/40

Mì chính Ajinomoto 454g/40

32,000Đ 32,000Đ 0%
Mì chính Vedan 1kg/12

Mì chính Vedan 1kg/12

44,500Đ 44,500Đ 0%
Mì chính Miwon 454g cánh L/40

Mì chính Miwon 454g cánh L/40

32,000Đ 32,000Đ 0%
Mì chính Miwon 1kg L-16gói

Mì chính Miwon 1kg L-16gói

64,000Đ 64,000Đ 0%
Mì chính Ajinomoto 2kg/10

Mì chính Ajinomoto 2kg/10

101,000Đ 101,000Đ 0%
Mì chính Ajinomoto 400g/30

Mì chính Ajinomoto 400g/30

29,500Đ 29,500Đ 0%
0