Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

HOA QUẢ SẤY

Mận tươi cay 210g

Mận tươi cay 210g

51,000Đ 51,000Đ 0%
Mận cơm chua ngọt 210g

Mận cơm chua ngọt 210g

51,000Đ 51,000Đ 0%
Mơ Hà Nội xưa 1 210g

Mơ Hà Nội xưa 1 210g

65,000Đ 65,000Đ 0%
Mơ Bắc Cạn 210g

Mơ Bắc Cạn 210g

75,000Đ 75,000Đ 0%
Mơ rừng Tây Bắc 210g

Mơ rừng Tây Bắc 210g

65,000Đ 65,000Đ 0%
Mơ đá Cao Nguyên 210g

Mơ đá Cao Nguyên 210g

75,000Đ 75,000Đ 0%
Mơ má đào 210g

Mơ má đào 210g

75,000Đ 75,000Đ 0%
Mơ dẻo gừng 210g

Mơ dẻo gừng 210g

51,000Đ 51,000Đ 0%
Mơ xào gừng 210g

Mơ xào gừng 210g

45,000Đ 45,000Đ 0%
Mơ gừng chua ngọt 210g

Mơ gừng chua ngọt 210g

45,000Đ 45,000Đ 0%
Mơ gừng đặc sản 210g

Mơ gừng đặc sản 210g

51,000Đ 51,000Đ 0%
Đào sấy dẻo cay 210g

Đào sấy dẻo cay 210g

75,000Đ 75,000Đ 0%
Đào Bích Nhị Sappa 210g

Đào Bích Nhị Sappa 210g

65,000Đ 65,000Đ 0%
Mận sấy gió 210g

Mận sấy gió 210g

65,000Đ 65,000Đ 0%
Mận Mộc Châu 210g

Mận Mộc Châu 210g

75,000Đ 75,000Đ 0%
Mận Tam Hoa 210g

Mận Tam Hoa 210g

65,000Đ 65,000Đ 0%
Mận xào gừng 210g

Mận xào gừng 210g

51,000Đ 51,000Đ 0%
Mận dẻo chua cay 210g

Mận dẻo chua cay 210g

45,000Đ 45,000Đ 0%
Mận đỏ Hà Bắc 300g/12

Mận đỏ Hà Bắc 300g/12

38,000Đ 38,000Đ 0%
Ô mai sấu bao tử 200g

Ô mai sấu bao tử 200g

5,000Đ 5,000Đ 0%
Mơ cay mặn ngọt 300g

Mơ cay mặn ngọt 300g

20,000Đ 20,000Đ 0%
Ô mai chanh cốm TT 100g/60

Ô mai chanh cốm TT 100g/60

5,000Đ 5,000Đ 0%
Pringles Snack Original 110g/12

Pringles Snack Original 110g/12

27,500Đ 27,500Đ 0%
Mơ gừng dẻo 350g@

Mơ gừng dẻo 350g@

66,500Đ 66,500Đ 0%
Mận dẻo đặc biệt 300g HL

Mận dẻo đặc biệt 300g HL

62,500Đ 62,500Đ 0%
Ô mai chanh cốm TT 100g/60

Ô mai chanh cốm TT 100g/60

22,000Đ 22,000Đ 0%
Mơ gừng dẻo 200g H.Lam@

Mơ gừng dẻo 200g H.Lam@

37,500Đ 37,500Đ 0%
Ô mai me cay 350g  T.Thịnh/24

Ô mai me cay 350g T.Thịnh/24

76,000Đ 76,000Đ 0%
Ô mai mận xào 100g T.Thịnh

Ô mai mận xào 100g T.Thịnh

22,000Đ 22,000Đ 0%
Ô mai sấu giòn TT 100g/60

Ô mai sấu giòn TT 100g/60

22,000Đ 22,000Đ 0%
Ô mai mơ dẻo gừng TT 100g/60

Ô mai mơ dẻo gừng TT 100g/60

22,000Đ 22,000Đ 0%
Sấu tươi cay 300g HL

Sấu tươi cay 300g HL

62,500Đ 62,500Đ 0%
Mơ xào cay 300g HL

Mơ xào cay 300g HL

75,000Đ 75,000Đ 0%
Sấu tươi cay 200g HL

Sấu tươi cay 200g HL

41,500Đ 41,500Đ 0%
Ô mai sấu bao tử 350g HL

Ô mai sấu bao tử 350g HL

62,500Đ 62,500Đ 0%
Ô mai chanh cốm 350g HL

Ô mai chanh cốm 350g HL

66,500Đ 66,500Đ 0%
Mơ gừng chua ngọt 350g

Mơ gừng chua ngọt 350g

66,500Đ 66,500Đ 0%
Ô mai cóc xào 200g T.Thịnh/40

Ô mai cóc xào 200g T.Thịnh/40

41,000Đ 41,000Đ 0%
Mứt dừa bao tử L1 TT 500g

Mứt dừa bao tử L1 TT 500g

139,000Đ 139,000Đ 0%
Ô mai mơ xào 350g T.Thịnh/24

Ô mai mơ xào 350g T.Thịnh/24

76,000Đ 76,000Đ 0%
Mơ xào chua ngọt 300g H.Lam

Mơ xào chua ngọt 300g H.Lam

75,000Đ 75,000Đ 0%
Mơ cay mặn ngọt 300g H.Lam

Mơ cay mặn ngọt 300g H.Lam

75,000Đ 75,000Đ 0%
Mơ chua mặn ngọt 200g H.Lam

Mơ chua mặn ngọt 200g H.Lam

50,000Đ 50,000Đ 0%
Mơ cay mặn ngọt 200g H.Lam

Mơ cay mặn ngọt 200g H.Lam

50,000Đ 50,000Đ 0%
Mơ gừng chua ngọt 200g H. Lam

Mơ gừng chua ngọt 200g H. Lam

50,000Đ 50,000Đ 0%
Ô mai mơ giòn 200g T.Thịnh/40

Ô mai mơ giòn 200g T.Thịnh/40

41,000Đ 41,000Đ 0%
Ô mai mơ xào hộp 200g TT/40

Ô mai mơ xào hộp 200g TT/40

41,000Đ 41,000Đ 0%
Mơ xào chua ngọt 200g H.Lam

Mơ xào chua ngọt 200g H.Lam

50,000Đ 50,000Đ 0%
Ô mai mơ cay 200g T.Thịnh/40

Ô mai mơ cay 200g T.Thịnh/40

41,000Đ 41,000Đ 0%
Mơ gừng chua ngọt 300g H.Lam

Mơ gừng chua ngọt 300g H.Lam

75,000Đ 75,000Đ 0%
Mứt sơ ri T.Thịnh 350g/24

Mứt sơ ri T.Thịnh 350g/24

76,000Đ 76,000Đ 0%
Ô mai chanh cốm TT 100g/54

Ô mai chanh cốm TT 100g/54

10,000Đ 10,000Đ 0%
Ô mai mơ giòn 200g T.Thịnh

Ô mai mơ giòn 200g T.Thịnh

15,000Đ 15,000Đ 0%
Ô mai mơ giòn T.Thịnh 350g/24

Ô mai mơ giòn T.Thịnh 350g/24

69,000Đ 69,000Đ 0%
Ô mai mận ko hạt 350g TT/24

Ô mai mận ko hạt 350g TT/24

83,000Đ 83,000Đ 0%
Mơ gừng dẻo 350g

Mơ gừng dẻo 350g

30,000Đ 30,000Đ 0%
Ô mai mận xào 350g T.Thịnh

Ô mai mận xào 350g T.Thịnh

30,000Đ 30,000Đ 0%
Ô mai mận xào 200g T.Thịnh

Ô mai mận xào 200g T.Thịnh

15,000Đ 15,000Đ 0%
Mít sấy Vinamit 150g/30

Mít sấy Vinamit 150g/30

40,000Đ 40,000Đ 0%
Trái cây Hoàng Gia 500g/10

Trái cây Hoàng Gia 500g/10

54,500Đ 54,500Đ 0%
Trái cây Hoàng Gia 250g/20

Trái cây Hoàng Gia 250g/20

28,500Đ 28,500Đ 0%
Mít sấy Hoàng Gia 250g/20

Mít sấy Hoàng Gia 250g/20

56,000Đ 56,000Đ 0%
Mít sấy Hoàng Gia 150g/30

Mít sấy Hoàng Gia 150g/30

36,500Đ 36,500Đ 0%
Mít sấy vinamit 500g/10

Mít sấy vinamit 500g/10

113,000Đ 113,000Đ 0%
Mít sấy Vinamít 210g/20

Mít sấy Vinamít 210g/20

54,500Đ 54,500Đ 0%
Trái cây sấy vinamit 500g 10/T

Trái cây sấy vinamit 500g 10/T

101,000Đ 101,000Đ 0%
Trái cây sấy Vinamit 250g/20

Trái cây sấy Vinamit 250g/20

53,500Đ 53,500Đ 0%
Khoai lang Vinamit 250g 20/T

Khoai lang Vinamit 250g 20/T

45,000Đ 45,000Đ 0%
Mít sấy vinamit  100g/40

Mít sấy vinamit 100g/40

27,500Đ 27,500Đ 0%
Mít sấy Hoà phát 230g/20

Mít sấy Hoà phát 230g/20

52,500Đ 52,500Đ 0%
Trái cây sấy Vinamít 100g/40

Trái cây sấy Vinamít 100g/40

22,500Đ 22,500Đ 0%
0