Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

HẠT NHO

Hạt bí Tân Việt gói 400g/30

Hạt bí Tân Việt gói 400g/30

73,600Đ 73,600Đ 0%
Quả macca Minh Việt gói 500g/12

Quả macca Minh Việt gói 500g/12

199,000Đ 199,000Đ 0%
Quả macca Minh Việt gói 300g/24

Quả macca Minh Việt gói 300g/24

118,000Đ 118,000Đ 0%
Quả macca Minh Việt hộp 400g/24

Quả macca Minh Việt hộp 400g/24

165,000Đ 165,000Đ 0%
Hạt bí XK L1 350g

Hạt bí XK L1 350g

75,000Đ 75,000Đ 0%
Nho khô mỹ Raisins 200g 24/T

Nho khô mỹ Raisins 200g 24/T

34,500Đ 34,500Đ 0%
Hạt hướng dương đen 400g

Hạt hướng dương đen 400g

24,500Đ 24,500Đ 0%
Nho xanh gói 400g

Nho xanh gói 400g

30,000Đ 30,000Đ 0%
Nho khô mỹ Raisins 250g 24/T

Nho khô mỹ Raisins 250g 24/T

42,000Đ 42,000Đ 0%
0