Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

HẠT ĂN LIỀN

Lá Kim tẩm ô liu 5g lốc 3*15

Lá Kim tẩm ô liu 5g lốc 3*15

25,000Đ 25,000Đ 0%
Lá Kim cuốn cơm 10g*64

Lá Kim cuốn cơm 10g*64

23,000Đ 23,000Đ 0%
Rong biển cuộn cơm 25g/20

Rong biển cuộn cơm 25g/20

32,000Đ 32,000Đ 0%
Rong biển nấu canh 40g

Rong biển nấu canh 40g

32,000Đ 32,000Đ 0%
Rong biển trộn cơm 50g

Rong biển trộn cơm 50g

45,000Đ 45,000Đ 0%
Rong biển trộn cơm 60g

Rong biển trộn cơm 60g

49,000Đ 49,000Đ 0%
Rong biển Cheongjeong 80g

Rong biển Cheongjeong 80g

41,000Đ 41,000Đ 0%
Rong biển Sushi starfood 22g

Rong biển Sushi starfood 22g

28,000Đ 28,000Đ 0%
Rong biển Olive oil HQ 70g/20

Rong biển Olive oil HQ 70g/20

52,000Đ 52,000Đ 0%
Rong biển HQ Essential 100g/24

Rong biển HQ Essential 100g/24

78,000Đ 78,000Đ 0%
Rong biển HQ Essential 25g/40

Rong biển HQ Essential 25g/40

22,000Đ 22,000Đ 0%
Rong biển HQ Essential 50g/40

Rong biển HQ Essential 50g/40

27,500Đ 27,500Đ 0%
Rong Biển Sunjiwon

Rong Biển Sunjiwon

28,000Đ 28,000Đ 0%
Rong Biển Olive Vườn Thú

Rong Biển Olive Vườn Thú

28,000Đ 28,000Đ 0%
Rong Biển ăn liền Badahym

Rong Biển ăn liền Badahym

28,000Đ 28,000Đ 0%
Canh rong biển Ottogi 18g/12

Canh rong biển Ottogi 18g/12

13,000Đ 13,000Đ 0%
Tảo biển Sonka Green 5gx3/36

Tảo biển Sonka Green 5gx3/36

15,000Đ 15,000Đ 0%
Rong biển HQ Miwon 100g/24

Rong biển HQ Miwon 100g/24

27,000Đ 27,000Đ 0%
Rong biển HQ Miwon 50g/40

Rong biển HQ Miwon 50g/40

10,000Đ 10,000Đ 0%
Tảo biển Sonka Wild 5gx3/36

Tảo biển Sonka Wild 5gx3/36

30,000Đ 30,000Đ 0%
Tảo biển Mi Yuk HQ gói 50g/36

Tảo biển Mi Yuk HQ gói 50g/36

39,500Đ 39,500Đ 0%
Tảo biển Sonka Green 5gx3/36

Tảo biển Sonka Green 5gx3/36

30,500Đ 30,500Đ 0%
Canh rong biển Ottogi 18g/12

Canh rong biển Ottogi 18g/12

47,000Đ 47,000Đ 0%
Rong biển nấu canh Wakame 40g

Rong biển nấu canh Wakame 40g

44,000Đ 44,000Đ 0%
Rong biển cắt khúc 50G/30

Rong biển cắt khúc 50G/30

40,000Đ 40,000Đ 0%
Tảo cuốn cơm HQ 20g/130

Tảo cuốn cơm HQ 20g/130

38,000Đ 38,000Đ 0%
Rong biển HQ Gimbab 20g/40gói

Rong biển HQ Gimbab 20g/40gói

33,500Đ 33,500Đ 0%
Rong biển HQ Gim 2g* 8 gói tem

Rong biển HQ Gim 2g* 8 gói tem

37,500Đ 37,500Đ 0%
Rong biển HQ Miwon 50g/40

Rong biển HQ Miwon 50g/40

40,500Đ 40,500Đ 0%
Rong biển HQ Miwon 100g/24

Rong biển HQ Miwon 100g/24

75,000Đ 75,000Đ 0%
Rong biển Nhật 10psc 80g/40

Rong biển Nhật 10psc 80g/40

76,000Đ 76,000Đ 0%
Rong biển Nhật 10psc 55g/40

Rong biển Nhật 10psc 55g/40

42,500Đ 42,500Đ 0%
Rong biển 28g

Rong biển 28g

20,000Đ 20,000Đ 0%
Rong biển 28g

Rong biển 28g

20,000Đ 20,000Đ 0%
Rong biển 28g

Rong biển 28g

43,000Đ 43,000Đ 0%
Rong biển HQ Gimbab 20g/40gói

Rong biển HQ Gimbab 20g/40gói

15,000Đ 15,000Đ 0%
Hạt đậu nành kg/ gói

Hạt đậu nành kg/ gói

37,000Đ 37,000Đ 0%
Hạt mắc ca Macadamia 500g/20

Hạt mắc ca Macadamia 500g/20

122,000Đ 122,000Đ 0%
Hạnh nhân vỏ lụa 500g tem

Hạnh nhân vỏ lụa 500g tem

118,000Đ 118,000Đ 0%
Hạt dẻ cười Nuts 400g

Hạt dẻ cười Nuts 400g

150,000Đ 150,000Đ 0%
Hạt sen sấy Tân Việt 210gr/24

Hạt sen sấy Tân Việt 210gr/24

131,000Đ 131,000Đ 0%
Hjat điều sầu riêng 200g/24

Hjat điều sầu riêng 200g/24

36,000Đ 36,000Đ 0%
Hạt điều sầu riêng 410g/24

Hạt điều sầu riêng 410g/24

65,000Đ 65,000Đ 0%
Hat dieu Dai Nam goi 500g/24

Hat dieu Dai Nam goi 500g/24

121,000Đ 121,000Đ 0%
Hat dieu Dai Nam BD400g/48

Hat dieu Dai Nam BD400g/48

93,000Đ 93,000Đ 0%
Hat dieu Dai nam vi ca phe 150g/48

Hat dieu Dai nam vi ca phe 150g/48

50,000Đ 50,000Đ 0%
Hat dieu Dai Nam HT 500g/48

Hat dieu Dai Nam HT 500g/48

118,000Đ 118,000Đ 0%
Qua oc cho sach goi 500g/24

Qua oc cho sach goi 500g/24

89,000Đ 89,000Đ 0%
Hạt mắc ca 500g

Hạt mắc ca 500g

118,000Đ 118,000Đ 0%
Quả óc chó Việt Anh 500g/20

Quả óc chó Việt Anh 500g/20

90,000Đ 90,000Đ 0%
Đỗ trắng gói 180g

Đỗ trắng gói 180g

6,600Đ 6,600Đ 0%
Đỗ xanh nguyên hạt 500g

Đỗ xanh nguyên hạt 500g

16,200Đ 16,200Đ 0%
Hạt Mắc ca Maccaca hộp 500g/20

Hạt Mắc ca Maccaca hộp 500g/20

199,000Đ 199,000Đ 0%
Hạt dẻ cười HB hộp 400/20

Hạt dẻ cười HB hộp 400/20

136,000Đ 136,000Đ 0%
Keo hat dieu Hoang yen HT 400g

Keo hat dieu Hoang yen HT 400g

79,000Đ 79,000Đ 0%
Hanh nhan vo Ha Thanh 500g/36

Hanh nhan vo Ha Thanh 500g/36

87,000Đ 87,000Đ 0%
Hat dieu nguyen vo Ha Thanh 500g/36

Hat dieu nguyen vo Ha Thanh 500g/36

129,000Đ 129,000Đ 0%
Đỗ xát vỏ G500g (490g)/10

Đỗ xát vỏ G500g (490g)/10

30,000Đ 30,000Đ 0%
Hạnh nhân vị mù tạt 200g/17

Hạnh nhân vị mù tạt 200g/17

140,000Đ 140,000Đ 0%
Hạnh nhân vị cà phê 200g/17

Hạnh nhân vị cà phê 200g/17

140,000Đ 140,000Đ 0%
Quả macca Minh Việt hộp 400g/24

Quả macca Minh Việt hộp 400g/24

100,000Đ 100,000Đ 0%
0