Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

ĐỒ HỘP - ĐỒ LỌ

Dưa bao tử Trung Thành  500g

Dưa bao tử Trung Thành 500g

16,500Đ 16,500Đ 0%
Cà pháo muối Trung Thành 500g

Cà pháo muối Trung Thành 500g

23,500Đ 23,500Đ 0%
Dưa bao tử Trung Thành 790 g

Dưa bao tử Trung Thành 790 g

21,000Đ 21,000Đ 0%
Pate gan hảo vị vissan 150g/72

Pate gan hảo vị vissan 150g/72

13,500Đ 13,500Đ 0%
Patê gan Seaspimex 170g/48

Patê gan Seaspimex 170g/48

25,000Đ 25,000Đ 0%
Patê gan heo vissan 170g

Patê gan heo vissan 170g

22,000Đ 22,000Đ 0%
Patê thịt heo Hạ Long  160g

Patê thịt heo Hạ Long 160g

20,500Đ 20,500Đ 0%
Măng dầm ớt  Trung Thành 800g

Măng dầm ớt Trung Thành 800g

29,000Đ 29,000Đ 0%
Măng ớt khẩu to Lạng Sơn

Măng ớt khẩu to Lạng Sơn

26,000Đ 26,000Đ 0%
Măng ớt rối to Lạng Sơn

Măng ớt rối to Lạng Sơn

24,000Đ 24,000Đ 0%
Patê gan Hạ Long  170g

Patê gan Hạ Long 170g

21,000Đ 21,000Đ 0%
Cá ngừ dầu xé nhỏ 185g/48

Cá ngừ dầu xé nhỏ 185g/48

24,000Đ 24,000Đ 0%
Cá xốt cà 850g

Cá xốt cà 850g

52,000Đ 52,000Đ 0%
Cá xốt cà 185g

Cá xốt cà 185g

15,000Đ 15,000Đ 0%
Cá sốt cà 3 cô gái 155g

Cá sốt cà 3 cô gái 155g

14,000Đ 14,000Đ 0%
Cá ngừ trắng 185g

Cá ngừ trắng 185g

33,500Đ 33,500Đ 0%
Cá sốt cà 425g

Cá sốt cà 425g

30,500Đ 30,500Đ 0%
Cá sốt cà Vissan 170g

Cá sốt cà Vissan 170g

13,500Đ 13,500Đ 0%
Heo 2 lát 150g

Heo 2 lát 150g

23,500Đ 23,500Đ 0%
Thịt lợn hấp Vissan 150g/72

Thịt lợn hấp Vissan 150g/72

24,000Đ 24,000Đ 0%
Thịt lợn hấp Hạ Long  150g

Thịt lợn hấp Hạ Long 150g

25,000Đ 25,000Đ 0%
Thịt bò hầm Vissan 150g/72

Thịt bò hầm Vissan 150g/72

33,500Đ 33,500Đ 0%
Thịt bò xay Vissan 170g

Thịt bò xay Vissan 170g

26,100Đ 26,100Đ 0%
Bò hai lát Vissan 170g/72

Bò hai lát Vissan 170g/72

28,400Đ 28,400Đ 0%
Thịt lợn xay Hạ Long 170g/48

Thịt lợn xay Hạ Long 170g/48

22,300Đ 22,300Đ 0%
Heo hầm 150g/72

Heo hầm 150g/72

27,500Đ 27,500Đ 0%
Patê thịt heo 170g/72

Patê thịt heo 170g/72

28,000Đ 28,000Đ 0%
Thịt lợn hấp Hạ Long 175g

Thịt lợn hấp Hạ Long 175g

28,500Đ 28,500Đ 0%
Thịt xay cao cấp 170g

Thịt xay cao cấp 170g

22,000Đ 22,000Đ 0%
0