Tất cả sản phẩm

Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

ĐỒ DÙNG 1 LẦN

Thảm hình đá sỏi

Thảm hình đá sỏi

40,000Đ 40,000Đ 0%
Thảm xốp Âu Lạc hình 30x30

Thảm xốp Âu Lạc hình 30x30

75,000Đ 75,000Đ 0%
Cốc giấy 2.5 QX 381

Cốc giấy 2.5 QX 381

15,000Đ 15,000Đ 0%
Cốc dùng một lần 100c/dây

Cốc dùng một lần 100c/dây

33,500Đ 33,500Đ 0%
Cốc dùng 1 lần K01-190ml

Cốc dùng 1 lần K01-190ml

24,500Đ 24,500Đ 0%
Đĩa giấy to 6309

Đĩa giấy to 6309

34,500Đ 34,500Đ 0%
Đĩa giấy tý K12

Đĩa giấy tý K12

9,000Đ 9,000Đ 0%
Bát dùng 1 lần 500ml 6302

Bát dùng 1 lần 500ml 6302

28,500Đ 28,500Đ 0%
Bát dùng 1 lần 0431@

Bát dùng 1 lần 0431@

16,000Đ 16,000Đ 0%
Cốc 1 lần 205 50c 471

Cốc 1 lần 205 50c 471

24,500Đ 24,500Đ 0%
Ống hút gập

Ống hút gập

2,500Đ 2,500Đ 0%
Ly giấy 16OZ in hình 20/dây

Ly giấy 16OZ in hình 20/dây

27,000Đ 27,000Đ 0%
Đĩa giấy tý 10CM 6306

Đĩa giấy tý 10CM 6306

15,500Đ 15,500Đ 0%
Đĩa nhựa 10-20

Đĩa nhựa 10-20

13,000Đ 13,000Đ 0%
Ống hút gập màu 0059

Ống hút gập màu 0059

14,000Đ 14,000Đ 0%
Ly giấy hình 12 oz lốc 20

Ly giấy hình 12 oz lốc 20

24,000Đ 24,000Đ 0%
Ly giấy trắng 9 0z lốc50

Ly giấy trắng 9 0z lốc50

47,500Đ 47,500Đ 0%
Đĩa nhựa 20-20

Đĩa nhựa 20-20

17,000Đ 17,000Đ 0%
Đĩa nhựa 223-20

Đĩa nhựa 223-20

23,000Đ 23,000Đ 0%
Mành cuộn Sushi VN

Mành cuộn Sushi VN

37,500Đ 37,500Đ 0%
Thìa dùng 1 lần 0077

Thìa dùng 1 lần 0077

15,000Đ 15,000Đ 0%
Que xiên thịt Tuấn Minh

Que xiên thịt Tuấn Minh

5,000Đ 5,000Đ 0%
Tăm VIP Á Đông V20

Tăm VIP Á Đông V20

3,500Đ 3,500Đ 0%
Tăm VIP hộp Á Đông

Tăm VIP hộp Á Đông

13,500Đ 13,500Đ 0%
Víp hộp mika/10 Á Đông

Víp hộp mika/10 Á Đông

6,500Đ 6,500Đ 0%
Tăm Myly

Tăm Myly

8,500Đ 8,500Đ 0%
Tăm quế hộp

Tăm quế hộp

11,000Đ 11,000Đ 0%
Tăm quế hộp Mica Á Đông

Tăm quế hộp Mica Á Đông

5,200Đ 5,200Đ 0%
Tăm Như Ngọc nhọn nhỏ

Tăm Như Ngọc nhọn nhỏ

2,500Đ 2,500Đ 0%
Tăm vip bìa Á Đông

Tăm vip bìa Á Đông

13,500Đ 13,500Đ 0%
0