Giá

Kích thước

Vị trí cửa hàng

BIA

Bia Huda Gold lon 330ml/24

Bia Huda Gold lon 330ml/24

12,500Đ 12,500Đ 0%
Bia Tuborg  lon 330ml/24

Bia Tuborg lon 330ml/24

14,000Đ 14,000Đ 0%
Bia Huda Ice Blast lon 330ml/24

Bia Huda Ice Blast lon 330ml/24

12,500Đ 12,500Đ 0%
Bia Huda lon 330ml/24

Bia Huda lon 330ml/24

10,500Đ 10,500Đ 0%
Bia Halida Dark chai 355ml/24

Bia Halida Dark chai 355ml/24

14,500Đ 14,500Đ 0%
Bia Blanc 1664 chai 330ml/24

Bia Blanc 1664 chai 330ml/24

27,000Đ 27,000Đ 0%
Bia heineken 0.0 Chai 330ml*24

Bia heineken 0.0 Chai 330ml*24

17,000Đ 17,000Đ 0%
Bia Heineken 0.0 Lon 330ml*24

Bia Heineken 0.0 Lon 330ml*24

19,000Đ 19,000Đ 0%
Bia hơi HÀ Nội lon 330ml/24

Bia hơi HÀ Nội lon 330ml/24

15,000Đ 15,000Đ 0%
Thùng bia Trúc bạch 330ml*24 lon

Thùng bia Trúc bạch 330ml*24 lon

359,000Đ 359,000Đ 0%
Bia Hà Nội Premium lon 330ml/24

Bia Hà Nội Premium lon 330ml/24

12,500Đ 12,500Đ 0%
Bia Tiệp Stelger 500ml/8

Bia Tiệp Stelger 500ml/8

38,500Đ 38,500Đ 0%
Bia lon DAB 500ml/24

Bia lon DAB 500ml/24

29,000Đ 29,000Đ 0%
Bia lon Trúc Bạch 500ml/12

Bia lon Trúc Bạch 500ml/12

22,500Đ 22,500Đ 0%
Bia Đức Kaiserdom trắng 1L/12

Bia Đức Kaiserdom trắng 1L/12

125,000Đ 125,000Đ 0%
Bia Đức Kaiserdom 1L/12

Bia Đức Kaiserdom 1L/12

125,000Đ 125,000Đ 0%
Bia Nga BALTIKA 0.9L/12

Bia Nga BALTIKA 0.9L/12

85,000Đ 85,000Đ 0%
Bia Heineken lon cao 330ml/24

Bia Heineken lon cao 330ml/24

18,000Đ 18,000Đ 0%
Bia Budweiser 355ml chai nhôm /24

Bia Budweiser 355ml chai nhôm /24

42,500Đ 42,500Đ 0%
Bia Budweiser 500ml/24

Bia Budweiser 500ml/24

29,800Đ 29,800Đ 0%
Bia Gấu đen 5.3%vol 500ml/24

Bia Gấu đen 5.3%vol 500ml/24

37,000Đ 37,000Đ 0%
Bia Hà Nội lon 330ml

Bia Hà Nội lon 330ml

4,000Đ 4,000Đ 0%
Bia 333 lon 330ml

Bia 333 lon 330ml

3,000Đ 3,000Đ 0%
Bia Heineken 330ml/24

Bia Heineken 330ml/24

2,000Đ 2,000Đ 0%
Bia Heineken 330ml/24

Bia Heineken 330ml/24

8,000Đ 8,000Đ 0%
Bia Sài Gòn Lager 330ml/24

Bia Sài Gòn Lager 330ml/24

5,000Đ 5,000Đ 0%
Bia Trio Extra Stout chai 330ml/20

Bia Trio Extra Stout chai 330ml/20

29,500Đ 29,500Đ 0%
Bia Trio Extra Stout lon 330ml/24

Bia Trio Extra Stout lon 330ml/24

27,500Đ 27,500Đ 0%
Bia Beck's Đức 330ml/24

Bia Beck's Đức 330ml/24

18,500Đ 18,500Đ 0%
Bia Halida lon 330ml/24

Bia Halida lon 330ml/24

10,000Đ 10,000Đ 0%
Bia Sapporo lon 650ml/12

Bia Sapporo lon 650ml/12

63,000Đ 63,000Đ 0%
Bia Hà Nội lon 330ml

Bia Hà Nội lon 330ml

5,000Đ 5,000Đ 0%
Bia Heineken 330ml/24

Bia Heineken 330ml/24

8,000Đ 8,000Đ 0%
Bia Tiger 330ml

Bia Tiger 330ml

5,000Đ 5,000Đ 0%
Bia Sài Gòn xanh CC 330ml/24

Bia Sài Gòn xanh CC 330ml/24

13,500Đ 13,500Đ 0%
Bia Trúc bạch lon 330ml/24

Bia Trúc bạch lon 330ml/24

8,000Đ 8,000Đ 0%
Bia Sài Gòn xanh CC 330ml/24

Bia Sài Gòn xanh CC 330ml/24

6,000Đ 6,000Đ 0%
Bia Hà Nội lon 330ml

Bia Hà Nội lon 330ml

5,000Đ 5,000Đ 0%
Bia 333 lon 330ml

Bia 333 lon 330ml

5,000Đ 5,000Đ 0%
Bia Sài Gòn Lager 330ml/24

Bia Sài Gòn Lager 330ml/24

2,000Đ 2,000Đ 0%
Bia Sài Gòn Lager 330ml/24

Bia Sài Gòn Lager 330ml/24

5,000Đ 5,000Đ 0%
Bia Hà Nội lon 330ml

Bia Hà Nội lon 330ml

5,000Đ 5,000Đ 0%
Bia 333 lon 330ml

Bia 333 lon 330ml

5,000Đ 5,000Đ 0%
Bia Heineken 330ml/24

Bia Heineken 330ml/24

6,000Đ 6,000Đ 0%
Bia Sài Gòn Lager 330ml/24

Bia Sài Gòn Lager 330ml/24

5,000Đ 5,000Đ 0%
Thùng Bia Sapporo 330ml*24 lon

Thùng Bia Sapporo 330ml*24 lon

389,000Đ 389,000Đ 0%
Thùng Bia Tiger 330ml*24 lon

Thùng Bia Tiger 330ml*24 lon

322,000Đ 322,000Đ 0%
Thùng Bia 333 330ml*24 lon

Thùng Bia 333 330ml*24 lon

238,000Đ 238,000Đ 0%
Thùng Bia hà nội 330ml*24 lon

Thùng Bia hà nội 330ml*24 lon

232,000Đ 232,000Đ 0%
Thùng Nước Fanta cam 330ml*24 lon

Thùng Nước Fanta cam 330ml*24 lon

172,700Đ 172,700Đ 0%
Thùng Nước Pepsi  390ml*24 chai

Thùng Nước Pepsi 390ml*24 chai

137,400Đ 137,400Đ 0%
Thùng Nước 7 Up pet 390ml*24 chai

Thùng Nước 7 Up pet 390ml*24 chai

130,100Đ 130,100Đ 0%
Thùng bia Heineken 330ml *24 lon

Thùng bia Heineken 330ml *24 lon

391,000Đ 391,000Đ 0%
Bia lon Sapporo premium 650ml/12

Bia lon Sapporo premium 650ml/12

64,000Đ 64,000Đ 0%
Bia Hà Nội lon 330ml

Bia Hà Nội lon 330ml

10,500Đ 10,500Đ 0%
Bia Trúc bạch lon 330ml/24

Bia Trúc bạch lon 330ml/24

16,000Đ 16,000Đ 0%
Bia Sapporo lon 330ml/24

Bia Sapporo lon 330ml/24

16,900Đ 16,900Đ 0%
Bia Sài Gòn Lager 330ml/24

Bia Sài Gòn Lager 330ml/24

10,500Đ 10,500Đ 0%
Bia 333 lon 330ml

Bia 333 lon 330ml

11,000Đ 11,000Đ 0%
Bia Heineken 330ml/24

Bia Heineken 330ml/24

17,500Đ 17,500Đ 0%
Bia Tiger lon 330ml/24

Bia Tiger lon 330ml/24

15,000Đ 15,000Đ 0%
0